Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Nieuwe regelingen voor samenwerken aan bodem en water

Het algemeen bestuur van het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft de Subsidieregeling ‘Regionaal partnerschap voor water en bodem Utrecht en Zuid-Holland’ vastgesteld. De regeling is bedoeld om agrariërs te stimuleren bovenwettelijke maatregelen te nemen die een positief effect hebben op de kwaliteit van water en bodem.

Samenwerkingsverbanden

De subsidie wordt uitsluitend verstrekt aan samenwerkingsverbanden van minimaal twee agrarische bedrijven, die zijn aan te merken als kleine, middelgrote of micro ondernemingen. Dit kan worden aangevuld met loonwerkers, eigenaren van gronden met bestemming landbouw of grondgebruikers van gronden met bestemming landbouw, onder voorwaarde dat zij actief zijn in de primaire landbouwproductie en eveneens aan te merken zijn als kleine, middelgrote of micro ondernemingen. 

Deadline & Budget

De vergoeding bedraagt minimaal € 1.000 per aanvraag, tot maximaal € 5.000 per maatregel en € 10.000 per deelnemer. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 14 september 2018. Er is in totaal € 200.000 beschikbaar. 

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met een van onze consultants via de oranje knop of bel ons op 020-3655531.