Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Nieuwe energie-innovatiefonds in Zuid-Holland (ENERGIIQ)

ENERGIIQ, een nieuw energie-innovatiefonds voor bedrijven. Het fonds richt zich op ondernemers die bezig zijn met het ontwikkelen van nieuwe technologieën (die al dan niet op termijn) bijdragen aan de verduurzaming van energie. Het fonds richt zich daarbij specifiek op het financieren van de commercialisatie van innovatieve, maar bewezen technologieën.

Doel

Het doel is om een bijdrage te leveren aan de energietransitie door middel van investeringen in energie-innovaties. De energie-innovaties dienen te leiden tot CO2-reductie, die toewijsbaar is aan de provincie Zuid-Holland.

Openstelling ENERGIIQ

ENERGIIQ start per 1 september aanstaande. Vanaf die datum kunnen bedrijven zich melden als zij extra kapitaal nodig hebben voor hun energie-innovaties. Vanuit ENERGIIQ kan er rechtstreeks geïnvesteerd worden in bedrijven, maar er kunnen ook andere financieringsinstrumenten worden ingezet om energie-innovaties versneld naar de markt te brengen.

Meer weten?

Neem via de oranje knop contact op met een van onze consultants of bel ons op 020-3655531.