Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

N-Holland stelt € 4 miljoen beschikbaar voor MKB Innovatiestimulering

In 2017 kunnen Noord-Hollandse ondernemers die actief zijn op het gebied van Energie & Chemie, Agri & Food, Tuinbouw, Water en Logistiek subsidie aanvragen voor innovatie-advies, haalbaarheidsstudies en Research & Development (R&D).

Indieningsdata

Vanaf 11 april 2017 kunnen aanvragen worden ingediend voor innovatie-adviesprojecten (50% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000) en voor haalbaarheidsprojecten (40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 25.000). Vanaf 3 juli 2017 kan subsidie worden aangevraagd voor R&D-samenwerkingsprojecten (40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 200.000).