Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

MIT R&D-samenwerking Noord-Nederland binnenkort geopend

Samenwerkingsverbanden van noordelijke mkb-ondernemers kunnen vanaf 2 juli a.s. aanvragen indienen voor R&D-samenwerkingsprojecten binnen de Subsidieregeling MKB innovatiestimulering regio en topsectoren (MIT) Noord-Nederland.

MIT R&D-samenwerking

Het moet gaan om kansrijke innovatieve projecten die omzet en werkgelegenheid opleveren. De innovatieve producten, concepten, technologieën en diensten staan dicht bij marktlancering. De subsidiabele activiteiten en kosten hebben vooral betrekking op het bouwen en testen van een prototype inclusief de eigen uren die ervoor nodig zijn. De maximale bijdrage is 35% tot een bedrag van € 350.000.

Meer informatie?

Lees hier meer over de MIT regeling. Heb je vragen? Chat met één van onze consultants of bel ons op 020-3655531.