Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Meer budget voor Horizon2020

Horizon 2020 ontvangt meer budget in 2018. De EU-begroting voor 2018 is door het Europees Parlement en de Raad formeel aangenomen. Onder meer innovatie, economische groei en werkgelegenheid komen centraal te staan.

Extra budget

Horizon 2020 krijgt voor volgend jaar € 110 miljoen meer budget dan het voorgestelde budget van de Europese Commissie. In totaal is er voor 2018 een budget van € 11,2 miljard. Lees hier meer over de regeling.