Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Kennisontwikkeling Noord-Nederland

Zonder kennis komt innovatie niet tot stand. De call Kennisontwikkeling 2017 heeft dan ook als doel, meer mkb-ondernemingen in Noord-Nederland aan kennisontwikkeling te laten doen. Er kan subsidie worden aangevraagd voor twee typen initiatieven: voorwaardenscheppende projecten en kennisontwikkelingsprojecten.

Data & Budget

De call is vanaf 3 februari geopend en met name bedoeld voor samenwerkende mkb-bedrijven, kennisinstellingen en netwerkorganisaties. Aanvragen kunnen worden ingediend tot en met 1 december 2017. Voor deze periode is in totaal € 6 miljoen subsidie beschikbaar. Per aanvraag kan minimaal € 100.000 en maximaal € 1 miljoen subsidie worden verstrekt. De bijdrage is ten hoogste 40%.

Voorwaardenscheppende projecten

Met voorwaardenscheppende projecten worden projecten bedoeld, die zich richten op het anders benutten en beter verbinden van bestaande netwerken en netwerkstructuren, die het MKB als doelgroep hebben. Deze verbeteringen moeten er voor zorgen, dat netwerken zich meer gaan richten op kennisontwikkeling, kennisuitwisseling en het doorvoeren van innovaties.

Kennisontwikkelingsprojecten

Kennisontwikkelingsprojecten zijn concrete onderzoeksprojecten of andere projecten waarbij kennisontwikkeling centraal staat. Het project, waarvoor de subsidie wordt aangevraagd moet een duidelijk onderscheidend karakter hebben.

Meer informatie?

Voor meer informatie, neem contact op met een van onze consultants via de oranje knop of bel ons op 020-3655531.