Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Kabinet stimuleert groei Smart Industry Fieldlabs

Het kabinet heeft onlangs de regeling Smart Industry Fieldlabs in het leven geroepen en daarmee komt circa €15 miljoen subsidie vrij voor het opzetten van nieuwe experimentele projecten in de Smart Industry Fieldlabs.

Fieldlabs zijn praktijkomgevingen waarin bedrijven en kennisinstellingen samen Smart Industry oplossingen ontwikkelen, testen en implementeren. Hierbij wordt de verbinding tussen onderzoek, onderwijs en beleid gestimuleerd. Samenwerken in Fieldlabs vergroot de snelheid van het toepassen van Smart Industry oplossingen in de industrie. Sommigen hebben een regionale focus, anderen een nationale en zelfs Europese focus. Aanvragen voor de nieuwe regeling kunnen gedurende twee maanden bij de RVO worden ingediend, van 1 februari 2017 t/m 31 maart 2017.

Wanneer kom je in aanmerking?

Je komt in aanmerking voor deze subsidie wanneer het samenwerkingsverband bestaat uit een onderwijsinstelling, een onderzoeksorganisatie en minimaal vier ondernemingen, waarvan minimaal twee mkb-bedrijven (de ondernemingen mogen niet in een groep verbonden zijn, dus geen moeder-dochter etc.). Als de onderwijsinstelling ook een onderzoeksorganisatie is, kan dit één organisatie zijn.

Hoeveel kan je aanvragen?

Partijen die deelnemen in een Smart Industry Fieldlab kunnen subsidie krijgen voor 2 typen activiteiten:

Je kan voor één van de activiteitstypen een aanvraag indienen of de beide activiteiten combineren in één aanvraag. De minimale projectkosten waarvoor je subsidie aanvraagt moeten in totaal wel meer dan € 1 miljoen zijn.

De financiële ondersteuning van de Smart Industry Fieldlabs wordt vormgegeven als een subsidie waarvan tweederde deel als een renteloze lening wordt verstrekt. Er kan tot maximaal €3 miljoen subsidie per Fieldlab worden aangevraagd.

Meer informatie?

Voor meer informatie, neem contact op met een van onze consultants via de oranje knop of bel ons op 020-3655531.