Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Innoveren met internationale ambities

Innoveren met internationale ambities? Er zijn twee specifieke Europese innovatieregelingen die zich speciaal richten op het mkb: het mkb-instrument van Horizon 2020 (SME-Instrument) en Eurostars.

Horizon 2020 MKB-instrument (SME instrument)

Het Horizon 2020 SME-instrument (MKB-instrument) ondersteunt de ontwikkeling van innovatie oplossingen en het verkennen van nieuwe markten. Belangrijke criteria hierbij zijn, dat de innovatie: Europees vernieuwend en marktvernieuwend is en het bedrijf internationale ambitie heeft. De Europese Commissie zet het instrument in binnen de pijlers industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen. De exacte onderwerpen variëren per jaar.

Lees hier meer over het SME-instrument.

Eurostars

Eurostars is een Europees innovatieprogramma dat Europese bedrijven stimuleert om in samenwerkingsverband marktgerichte onderzoeks- of ontwikkelprojecten uit te voeren. Het programma helpt de time-to-market van deze nieuwe technologieën te verkorten en de technische risico’s te verkleinen. Bedrijven die toegepaste research of experimentele ontwikkeling verrichten kunnen maximaal 50% van de projectkosten vergoed krijgen.

Lees hier meer over Eurostars.

Meer informatie

Wil je meer informatie? Neem dan contact op met een van onze consultants via de oranje knop of bel ons op 020-3655531.