Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Innovatiekrediet met 10 miljoen verhoogd

Het extra budget wordt toegevoegd aan het subsidieplafond voor klinische ontwikkelingsprojecten, dat hiermee wordt opgehoogd van € 20 miljoen naar € 30 miljoen. Het budget voor technische ontwikkelingsprojecten blijft gelijk. Hiervoor is € 40 miljoen beschikbaar.

Innovatiekrediet

Het Innovatiekrediet wordt rechtstreeks aan ondernemingen verstrekt. De focus ligt op de fase waarin kennis wordt omgezet in een eindproduct. Ondernemers met een innovatief idee op technisch of klinisch gebied komen in aanmerking voor een Innovatiekrediet.