Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Indiendata vierde call INTERREG-programma North Sea Region bekendgemaakt

De vierde call van INTERREG-programma North Sea Region (NSR) zal van 30 juni t/m 28 augustus 2017 geopend zijn. Over de ingediende aanvragen zal in november worden beslist.

INTERREG North Sea Region (NSR) is een transnationaal programma. Het programma richt zich op deelname van partijen uit de kustregio’s van 7 landen rond de Noordzee. Voor 2014-2020 is een nieuw programma opgesteld. Het bouwt verder op de ervaring van de afgelopen jaren waarbij door middel van samenwerking in de regio realistische resultaten zijn behaald. Voor het programma 2014-2020 zijn vier thema’s benoemd:

  • Ondersteuning van economische groei;
  • Eco-innovatie: het stimuleren van de groene economie;
  • Bescherming tegen de klimaatverandering en het behoud van het milieu;
  • Het bevorderen van groene mobiliteit.

Doelgroep

Voor het programma 2014-2020 zijn meerdere doelgroepen bepaald:

  • kennisinstellingen (universiteiten, hogescholen)
  • bedrijven
  • ontwikkelingsmaatschappijen
  • non-profitinstellingen
  • overheden (Rijk, provincie, gemeente, waterschap)

Budget

Het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) heeft voor INTERREG NSR 2014-2020 een budget van  167 miljoen.

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met een van onze consultants via de oranje knop of bel ons op 020-3655531.