Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Het Waddenfonds kondigt nieuwe subsidieronde aan

Het Waddenfonds is een gemeenschappelijke regeling van de Waddenprovincies Friesland, Groningen en Noord-Holland. Het fonds investeert in initiatieven en projecten die de ecologie en duurzame economische ontwikkeling van het Waddengebied versterken.

Openstelling & budget

In de zomer van 2019 wordt er een nieuwe subsidieronde opengesteld. Budget ligt rond de 8 miljoen, de bijdrage per project is maximaal 500.000.

Thema’s

 • Natuur
 • Werelderfgoed
 • Cultuurhistorie en landschapsontwikkeling,
 • Bodem,
 • Water
 • Licht en geluid
 • Duurzame recreatie en duurzaam toerisme
 • Verduurzaming energiehuishouding
 • Duurzame waddenhavens
 • Duurzame visserij
 • Duurzame agrarische sector

Indientermijn

In juni 2019 zal meer bekend worden gemaakt over de exacte indientermijn.