Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Fonds voor investeringen in agrarische ondernemingen

De provincie Noord-Brabant en het Nationaal Groenfonds hebben gezamenlijk een fonds opgezet, waarmee boeren investeringen kunnen doen in verdere verduurzaming van hun bedrijf. Het Transitiefonds Veehouderij heeft een vermogen van € 15 miljoen. Hiermee wil het fonds minimaal 60 ondernemers ondersteunen.

Verduurzamen

De provincie wil dat de veehouderij versneld verduurzaamt en minder stoffen uitstoot die schadelijk zijn voor het milieu en leefomgeving. De voorkeur gaat hierbij uit naar investeringen, in stalsystemen die emissies bij de bron aanpakken.

Meer informatie?

Neem via de oranje knop contact op met een van onze consultants of bel ons op 020-3655531.