Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Financieringsregelingen voor MKB met vijf jaar verlengd

Het gaat om drie financieringsinstrumenten voor start-ups en mkb-bedrijven, waaronder het Innovatiekrediet, Vroegefasefinanciering en Seed Capital. De regelingen hebben de afgelopen jaren vele honderden miljoenen euro’s aan financiering opgeleverd. Rond de duizend Nederlandse ondernemingen zijn ermee ondersteund.

Budgetten

Voor de verlengde regelingen is per jaar €125 mln aan budget beschikbaar. Daarvan is het grootste deel, €70 mln, gereserveerd voor het Innovatiekrediet. Voor Seed Capital is €42 mln vrijgemaakt en voor de Vroegefasefinanciering €13 mln.