Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Extra budget voor innovatieve starters via Toekomstfonds

Minister Kamp van Economische Zaken stelt via het Toekomstfonds € 10 miljoen extra beschikbaar om economische of maatschappelijke waarde te creëren uit onderzoek en ontwikkeling.

Het geld is bedoeld om innovatieve starters extra te ondersteunen. De extra financiering geeft starters via zowel universiteiten, hogescholen als instituten voor toegepast onderzoek meer mogelijkheden om hun innovaties te vertalen in een product of dienst. Wanneer een haalbaarheidsstudie positief uitvalt, kunnen zij via het Toekomstfonds een lening aanvragen om een bedrijf te starten.

Meer informatie

Benieuwd of je in aanmerking komt voor het Toekomstfonds? Neem dan contact op met een van onze consultants via de oranje knop of bel ons op 020-3655531.