Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Evaluatie WBSO 2011-2017

De WBSO stimuleert aantoonbaar het aantal innovatieactiviteiten binnen het bedrijfsleven en versterkt het Nederlandse vestigingsklimaat. Dat blijkt uit een onderzoek van Dialogic naar de doeltreffendheid van de regeling.

WBSO van belang voor vestigingsklimaat

Volgens de onderzoekers draagt de WBSO bij aan het vestigingsklimaat voor bedrijven die onderzoek en ontwikkeling (R&D) op internationale schaal organiseren. Zij stellen in het evaluatierapport dat de WBSO bovendien een kostenefficiënte regeling is: de baten zijn groter dan de kosten. Ook wordt de innovatieregeling door het merendeel van de gebruikers gewaardeerd en heeft deze een aantoonbaar positief effect op de hoeveelheid en de kwaliteit van innovatieactiviteiten van bedrijven.

Europees innovatieleider

Staatssecretaris Keijzer (EZK): “Onderzoek en ontwikkeling blijft de basis voor onze internationale concurrentiepositie. We zijn nu Europees innovatieleider en die positie wil ik graag samen met bedrijfsleven en kennisinstellingen versterken. Daarom is het goed om te zien dat ook onderzoekers concluderen dat onze financiële ondersteuning daadwerkelijk positief bijdraagt aan de Nederlandse kenniseconomie. Via innovatie creëren onze ondernemers van MKB tot grootbedrijf extra banen en inkomsten.”

Enkele conclusies onderzoek

  • De WBSO heeft een aantoonbaar positief effect op de S&O-inspanningen van bedrijven en het vestigingsklimaat van Nederland.
  • De WBSO is een generieke R&D-stimuleringsregeling die gerekend in aantallen in belangrijke mate het MKB bedient (in 2017 behoort 97% gebruikers tot het MKB). Van het WBSO-budget komt 37% ten goede aan het grootbedrijf.
  • De WBSO is in termen van aantal gebruikers gegroeid van 20.533 in 2012 tot 21.263 in 2017, met een hoogtepunt in 2015 (22.977).
  • 31% van de bedrijven met 10 of meer werkzame personen die volgens CBS R&D uitvoeren met eigen personeel maakt geen gebruik van de WBSO.
  • Er is in de loop van de evaluatieperiode (met uitzondering van 2017) een steeds grotere groep bedrijven die zowel van de WBSO als de Innovatiebox gebruik maakt. Naarmate bedrijven meer S&O-uren opvoeren, maken ze ook vaker gebruik van de Innovatiebox.
  • De WBSO draagt volgens de enquêteresultaten (en conform de rationale) bij aan R&Dinvesteringen die bedrijven relatief minder eenvoudig zelf te gelde kunnen maken.
  • De WBSO is – met in 2017 bijna € 1,2 miljard aan verzilverde afdrachtvermindering – samen met de Innovatiebox (budgettair beslag in 2017 €1.554 miljoen) de belangrijkste regeling in Nederland gericht op stimulering van S&O in individuele bedrijven en verbetering van het vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijvigheid.

Meer informatie?

Lees hier het volledige rapport. Ben je benieuwd of je in aanmerking komt voor de WBSO? Vul onze scan in en ontdek gelijk het resultaat.