Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Europese Awards voor Ondernemerschapsbevordering

Heb jij met jouw initiatief ondernemers of het midden- en kleinbedrijf vooruit geholpen? Schrijf je dan nu in voor de European Enterprise Promotion Awards (EEPA). Met de awards erkent de Europese Commissie innovatie en beloont successen van openbare instanties en publiek-private samenwerkingsverbanden.

Over de EEPA

De Awards-verkiezing bestaat uit twee fasen: ieder land houdt zijn eigen nationale Awards-verkiezing voor de zes categorieën. Tijdens deze voorrondes selecteert de jury 2 initiatieven die Nederland vertegenwoordigen tijdens de finale van de Europese Awards in Tallinn. De finale vindt plaats op 24 november 2017.

De EEPA heeft als doel:

  • succesvolle activiteiten en initiatieven ter bevordering van ondernemingen en ondernemerschap identificeren en erkennen;
  • voorbeelden van goed ondernemerschapsbeleid en succesverhalen voor het voetlicht brengen en uitwisselen;
  • meer aandacht te vestigen op de rol van ondernemers in de samenleving;
  • potentiële ondernemers aanmoedigen en inspireren.

Categorieën 2017

Nationale, regionale of lokale initiatieven kunnen een award winnen in 1 van de 5 onderstaande categorieën:

1. Bevordering van de ondernemingszin
Acties en initiatieven op nationaal, regionaal of lokaal niveau die vooral de ondernemingszin van jonge mensen en vrouwen bevorderen.

2. Investering in ondernemersvaardigheden
Initiatieven op nationaal, regionaal of lokaal niveau die ondernemende, beroepsgerichte, technische en leidinggevende vaardigheden bevorderen.

3. Verbetering van de bedrijfsomgeving
Innovatief beleid op nationaal, regionaal of lokaal niveau dat de oprichting en groei van ondernemingen bevordert, wetgevende en administratieve procedures voor bedrijven vereenvoudigt en het principe “Denk eerst klein” ten gunste van het MKB implementeert.

4. Ondersteuning van de internationalisering van ondernemingen
Beleidsplannen die vooral MKB-bedrijven aanmoedigen om de beschikbare marktmogelijkheden zowel binnen als buiten de Europese Unie beter te benutten.

5. Verantwoord en inclusief ondernemerschap
Nationale, regionale of lokale acties die sociaal verantwoord ondernemen en duurzame bedrijfspraktijken bevorderen op maatschappelijk en/of milieukundig gebied. Deze categorie erkent ook de inspanningen om het ondernemerschap in achtergestelde groepen te bevorderen, bijvoorbeeld werklozen, gehandicapten of leden van etnische minderheden.

Aanmelden

Je kan je organisatie aanmelden tot begin mei door het ‘Aanmeldformulier EEPA 2017’ in te vullen en te sturen naar: eepa@rvo.nl. Dit formulier en andere benodigde informatie vind je hier.