Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

VIA en KEI per 1 januari geopend

Per 1 januari 2017 heeft SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland) de subsidieloketten voor de Versneller Innovatieve Ambities (VIA) en de Kennis en Innovatieregeling (KEI) weer opengesteld.

 

VIA 2017

De VIA is in 2017 inhoudelijk nauwelijks gewijzigd ten opzichte van 2016. In totaal is er in 2017 een budget van € 5.500.000 beschikbaar, waarvan € 1.500.000 voor projecten die gericht zijn op koolstofarme economie en € 4.000.000 voor innovatieve projecten niet gericht op koolstofarme economie. De subsidiepercentages en het maximale subsidiebedrag worden wel aangepast.

KEI 2017

De invulling van de KEI is in 2017 wel veranderd. Een belangrijke wijziging ten opzichte van 2016 is, dat het vanaf 1 januari 2017 mogelijk is om hoogopgeleid personeel te detacheren vanuit een mkb-onderneming. Daarnaast is de uitvoeringstermijn aangepast naar 3 – 24 maanden. Het budget voor KEI 2017 bedraagt  € 5.850.000.

Meer informatie

Voor meer informatie, neem contact op met een van onze consultants via de oranje knop of bel ons op 020-3655531.