Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Budget WBSO wordt verhoogd in 2017

In de op Prinsjesdag gepresenteerde Miljoenennota staan de plannen voor de S&O-afdrachtvermindering (WBSO) in 2017. Met het oog op een stabiel investerings- en vestigingsklimaat voor R&D-bedrijven blijven de voordeelpercentages en schijflengtes gelijk aan 2016.

Omdat steeds meer bedrijven gebruik maken van de WBSO stelt het kabinet hiervoor extra budget beschikbaar: € 1.205 miljoen in 2017 (€ 1.143 miljoen in 2016). Via de WBSO stimuleert het Ministerie van Economische Zaken innovatie door Nederlandse bedrijven.

Voordeelpercentages en -bedragen

De WBSO-parameters voor BV’s blijven in 2017 gelijk aan 2016. Voor zelfstandig ondernemers (ZZP-ers) die minimaal 500 S&O-uren per jaar maken, bestaat een vaste aftrek (ntb).

ParametersWBSO2LI