Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Budget MIT bereikt

Haalbaarheidstudie & Innovatieadvies

In Oost-Nederland en de provincie Noord-Holland is het niet meer mogelijk om subsidie aan te vragen voor een MIT-haalbaarheidstudie of MIT-innovatieadvies. Het totaal gevraagde budget overschrijdt het beschikbare budget en daarmee zijn deze twee onderdelen voor dit jaar gesloten.

R&D-Samenwerkingsprojecten

Vanaf 3 juli 2017 wordt het derde onderdeel van de MIT-regeling, R&D-samenwerkingsprojecten, opengesteld. Deze aanvragen worden volgens een ‘tendersysteem’ behandeld. Een tendersysteem houdt in dat aanvragen die voldoen aan de vereisten, nadat de termijn is gesloten, tegelijkertijd worden beoordeeld.

De subsidie voor R&D-samenwerkingsprojecten bedraagt 35% van de subsidiabele kosten tot maximaal € 200.000,- per project, met een minimum van € 25.000,- en een maximum van € 100.000,- per aanvrager. Het budget voor R&D-samenwerkingsprojecten ligt op € 2,6 miljoen.