Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Brabant Startup Fonds opgericht

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben het Brabant Startup Fonds opgericht. Het fonds komt in de plaats van de huidige regionale valorisatiefondsen: Starterslift, Bright Move en Ondernemerslift+.

Topclusters Noord-Brabant

Startups die actief zijn in de Topclusters van Noord-Brabant kunnen een lening aanvragen bij het fonds. Bij uitzondering kan een starter met een zeer kansrijk initiatief dat niet gerelateerd is aan een van de genoemde Topclusters worden toegelaten.

Voorwaarden + budget

Het bedrijf is jonger dan 6 jaar en je hebt als ondernemer de realistische ambitie om in potentie > € 5 miljoen omzet, en/of > 10 FTE en 3 jaar > 20% groei te realiseren. Het fonds verstrekt leningen tussen de € 50.000 en € 350.000, en heeft een omvang van € 10 miljoen bij de start.