Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

BIK-regeling teruggetrokken

De Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) wordt met terugwerkende kracht teruggetrokken per 1 januari 2021. Met de BIK hoopte het kabinet investeringen in bedrijfsmiddelen aan te jagen tijdens de coronacrisis. De Europese Commissie noemt echter dat de BIK-regeling beschouwd zou kunnen worden als ongeoorloofde staatssteun, omdat het alleen ten goede komt van Nederlandse bedrijven. Het kabinet wil niet dat de BIK ook gebruikt kan worden voor investeringen buiten Nederland. Daarnaast wil het kabinet het risico voor ondernemers op terugbetaling van de BIK wegnemen. Daarom zet ze het budget in voor een korting op de werkgeverspremie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) per 1 augustus 2021.

Waarom de AWf-verlaging?

Werkgevers betalen AWf-premie aan de staat voor de uitbetaling van uitkeringen aan werknemers die hun baan verliezen. Door deze premie te verlagen hoopt het kabinet dat er bij bedrijven geld vrijkomt om te investeren in crisistijd. Deze stimulans grijpt minder direct aan op de investeringen dan de BIK-regeling, maar verlaagt ook de loonkosten en vergroot daarmee de ruimte om te investeren. De exacte hoogte van de korting wordt nog bekendgemaakt.

 

Wat zijn de alternatieven?

WBSO subsidie: fiscale regeling voor R&D

De WBSO vergoedt een deel van de (loon)kosten en uitgaven van uw ontwikkelingsproject. Dit kan voor 1 FTE een jaarlijkse besparing opleveren van € 28.000. Zo draagt deze regeling structureel bij aan de ontwikkelcapaciteit van een innovatief bedrijf. Lees hier meer over de WBSO subsidie.

Energie-investeringsaftrek (EIA)

De EIA stimuleert investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of in duurzame energie. Het is een fiscale aftrekregeling waarbij je naast de afschrijving een extra bedrag van 45.5% in mindering mag brengen op de fiscale winst. Lees hier meer over de EIA.

Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Vamil

De MIA en de Willekeurige afschrijving milieu-investeringen (Vamil) zijn fiscale voordelen voor investeringen in milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen. De MIA zorgt voor een extra bedrag van 36% dat je in mindering mag brengen op de fiscale winst. Met de Vamil mag je sneller investeringen afschrijven, verminder je de fiscale winsst en hiermee betaal je minder belasting in dat jaar. Lees hier meer over de MIA en Vamil.

DHI-regeling

De subsidieregeling Demonstratieprojecten, Haalbaarheidsstudies en Investeringsvoorbereidingsprojecten (DHI) richt zich op ondernemers die investeren in buitenlandse markten. De subsidie kan oplopen tot € 200.000 per project. Lees hier meer over de DHI-regeling.

DEI+

De subsidieregeling Demonstratie Energie- en Klimaatinnovatie (DEI+) ondersteunt ondernemers die investeren in innovatieve technieken waarmee CO2-uitstoot verminderd wordt. Thema’s binnen de subsidieregeling zijn onder andere aardgasloos wonen, circulaire economie en energie-efficiëntie. Lees hier meer over de DEI+-regeling.

Benieuwd of je in aanmerking komt voor één van deze alternatieven? Vul een contactformulier in en ontdek of je voldoet aan de voorwaarden. Wij kijken graag naar de mogelijkheden, deze inventarisatie is gratis en vrijblijvend.