Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Accenture Innovation Awards 2017

De Accenture Innovation Awards (AIA) zijn weer geopend. AIA is een jaarlijks terugkerend event voor de meest innovatieve Nederlandse producten, diensten en concepten. Deelnemers kunnen zich dit jaar  tot en met 31 juli 2017 aanmelden en moeten voldoen aan een aantal voorwaarden: innovaties mogen niet ouder zijn dan drie jaar en moeten beschikbaar zijn voor de Nederlandse markt.

Categorieën Accenture Awards 2017:

Health & Wellbeing: verbeteren van zorg en welzijn, tegen lagere kosten;
Future Food Solutions: op een duurzame manier de groeiende wereldbevolking blijven voeden;
Perfect Cities: de stad van de toekomst is duurzamer, beter bereikbaar, veiliger en leefbaarder;
Safe and Secure Society: waarborgen van de fysieke en digitale veiligheid;
Clean & Affordable Energy: stimuleren van productie en gebruik van duurzame energie;
Skills to Succeed: vinden en ontwikkelen van talent, competenties en vaardigheden;
Seamless Travel and Transport: stroomlijnen van transport en vervoer;
Circular Economy: creëren van waarde in een economie zonder verspilling;
Financial Services Reinvented: verhoogde efficiency en klantfocus in financiële dienstverlening;
Delightful Consumer Experience: vormen van persoonlijke ervaringen op basis van inzicht in de gebruiker;
Intelligent Enterprise: verbeteren van productie en levering van producten en diensten.

Meer informatie

Meer informatie over de Accenture Innovation Awards vind je hier.