Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

8 miljoen voor cultuur & ontwikkeling

Minister Ploumen van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft een subsidieplafond van € 8 miljoen beschikbaar gesteld voor cultuur en ontwikkeling voor de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2020. De subsidie kan worden verstrekt vanuit de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006.De subsidieregeling van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is een kaderregeling: een algemene regeling om subsidies te geven die passen in het beleid van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De regeling bevat algemene voorwaarden over verschillende onderwerpen (afdelingen) zoals mensenrechten, ontwikkelingssamenwerking, migratie en veiligheid.

De regeling is de uitwerking van het Subsidiebesluit van het ministerie.

Bron: zoek.officielebekendmakingen.nl.