Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Tips voor de WBSO-administratie

Wanneer je gebruikmaakt van de WBSO en een S&O-verklaring hebt ontvangen, moet je als bedrijf aan een aantal verplichtingen voldoen. Deze verplichtingen hebben betrekking op de WBSO-administratie. De RVO voert namelijk steekproefsgewijs controles uit om te achterhalen of de beschreven WBSO-projecten ook daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Dit betekent dat je als organisatie je WBSO-administratie op orde moet hebben, om terugbetaling of zelfs boetes te voorkomen.

Zie hier 5 tips om je WBSO-administratie op orde te krijgen.