Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Forse investeringen in Waddengebied aangekondigd

Groningen, Friesland en Noord-Holland gaan de komende tien jaar een bedrag van € 150 miljoen investeren in zes grote opgaven in het Waddengebied. Hiermee kunnen specifieke problemen worden opgelost en kan er ruimte worden gemaakt voor economische ontwikkelingen en ecologie.

Het budget is beschikbaar voor zes thema’s, te weten:

  • Waddenzee,
  • havenontwikkeling en natuurverbetering,
  • versterken en vermarkten van werelderfgoed,
  • vitale kust en Afsluitdijk,
  • Eems-Dollargebied in balans, en
  • eilanden op eigen kracht.

Het Waddenfonds wordt voor 50% besteed aan projecten om de economie vooruit te helpen en voor 50% voor verbetering van de ecologie.

Dit voornemen is verwoord in het Investeringskader Waddengebied 2016-2026, dat werd opgesteld in opdracht van de Stuurgroep Waddenprovincies. Binnenkort besluiten Provinciale Staten van de drie provincies over het voorstel.

 

Naast de zes thema’s blijven er aparte subsidieregelingen bij het Waddenfonds om zes reguliere kleinere projecten via thematische openstellingen. Hiervoor is tot 2026 € 90 miljoen beschikbaar.