Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

MOOI

MOOI (Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie) subsidieert integrale innovatieve oplossingen om de CO2-uitstoot in Nederland te verlagen. Het uitgangspunt hierbij is niet de technologie of sector, maar de maatschappelijke uitdaging.

Doel van de MOOI-subsidie is projecten te financieren die bijdragen aan reductie van de CO2-uitstoot naar 49% in 2030 t.o.v. 1990. Grote integrale projecten komen in aanmerking om de kans om tot toepassing te komen te vergroten. De MOOI-subsidie is opgedeeld in vijf thema’s:

1. Windenergie op zee

2. Hernieuwbare elektriciteit op land

3. Verduurzaming van de gebouwde omgeving

4. Circulaire en klimaatneutrale industrie

5. Systeemoplossingen grootschalige opwekking hernieuwbare elektriciteit

 

Centraal staan de Topconsortia voor Kennis en Innovatie. Zij ondersteunen bij het vinden van geschikte samenwerkingspartners.

Voordeel

De subsidie bedraagt minimaal € 25.000 per deelnemer en maximaal € 4 miljoen per project. Voor het thema ‘gebouwde omgeving’ is zelfs € 7 miljoen uitgetrokken. De minimale omvang van subsidiabele projectkosten bedraagt € 2 miljoen.

Voor wie?

In aanmerking komen samenwerkingsverbanden die bestaan uit minimaal drie niet-verbonden ondernemingen. Het betreft multidisciplinaire samenwerkingsverbanden met vernieuwende MKB-ondernemingen en belanghebbenden (bijv. leveranciers, gebruikers, afnemers en lokale partijen).

Persoonlijk contact?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor MOOI om jouw business te versterken? Wij helpen graag! Voor meer informatie, neem contact op met één van onze consultants via onderstaande buttons of benader ons via 020-3655531.