Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

MKB!dee

Lang leve het leren

MKB!dee is een subsidieregeling gericht op het versterken van de leercultuur van het eigen personeel. MKB-ondernemingen kunnen financiering ontvangen voor creatieve en innovatieve initiatieven voor scholing, omscholing of ontwikkeling. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de ontwikkeling van een gamification app (serious games) voor de onboarding van nieuwe collega’s.

Projecten die belemmeringen wegnemen en de leercultuur versterken komen voor de subsidie in aanmerking. Doel is hiermee niet alleen de leercultuur te versterken, maar tevens de arbeidsproductiviteit, evenals duurzame inzetbaarheid van de medewerkers te verhogen.

Een voorgenomen project wat tot een slagende MKB!dee-aanvraag kan leiden, is ten minste vernieuwend, concreet, consistent, realistisch en schaalbaar. Investeringen in menselijk kapitaal met oog op digitalisering, klimaat- en energietransitie vergroten daarnaast de slaagkans.

Voordeel

MKB!dee vergoedt 100% van de subsidiabele kosten (alle interne en externe gemaakte kosten die direct verbonden zijn met de uitvoering van de innovatie), variërend van € 25.000 tot € 124.999. Voor samenwerkingsverbanden geldt een maximaal subsidiebedrag van € 200.000. In 2021 bedraagt het totale budget € 7 miljoen.

Voor wie?

MKB!dee is bedoeld voor MKB-ondernemingen die zelfstandig, of in samenwerkingsverband de leercultuur in de ondernemingen versterken. Samenwerkingsverbanden kunnen bestaat uit ten minste één MKB-onderneming, aangevuld met kennisinstellingen, brancheorganisaties of andere organisaties. Minimaal 65% van alle partners in het samenwerkingsverband moet een MKB-onderneming zijn.

Persoonlijk contact?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor MKB!dee om jouw business te versterken? Wij helpen graag! Voor meer informatie, neem contact op met één van onze consultants via onderstaande buttons of benader ons via 020-3655531.