Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Innovatiebox

De Innovatiebox is een complexe fiscale stimuleringsregeling voor innovatieve bedrijven. De regeling kan een reductie tot 64% van de vennootschapsbelasting over winsten verkregen uit WBSO-projecten of octrooien opleveren. Om de regeling optimaal te benutten is verregaande expertise nodig op tal van terreinen. Ugoo heeft inmiddels meer dan honderd projecten succesvol afgerond. Wil je de Innovatiebox aanvragen? Doe hier de Innovatiebox-check en ontdek of je aanmerking komt.

De Innovatiebox stimuleert innovatieve ondernemers en kent een zeer brede toepassing. Het is één van de grootste fiscale regelingen uit het Nederlandse bedrijfsleven. De Innovatiebox wordt ook in 2022 weer door de overheid ter beschikking gesteld om zo het innovatieklimaat in Nederland te verbeteren en speur- en ontwikkelingswerk extra aantrekkelijk te maken.

Voordeel

De Innovatiebox keert zich uit in de vorm van een reductie op de vennootschapsbelasting over de winst afkomstig van innovatieve activiteiten. Deze winst wordt slechts tegen 9% belast in 2022 ten opzichte van 15% in de eerste VPB-schijf (< € 395.000) en 25,8% in de tweede VPB-schijf (> € 395.000). De omvang van innovatieve activiteiten wordt bepaald door middel van een overeenkomst met de belastingdienst en wordt uitgedrukt in een percentage van alle bedrijfsactiviteiten. Het percentage en voordeel varieert hierdoor sterk. Dankzij onze ervaring kunnen we op basis van een gedegen analyse van de financiële situatie en in overleg met de fiscus snel vaststellen of je onderneming baat heeft bij de Innovatiebox en hoe hoog de besparing kan zijn. Vervolgens maken we concrete en praktische afspraken met de belastingdienst, waardoor je langere tijd (veelal vier jaar) gebruik kan maken van deze regeling.

Voor wie?

Elke belastingplichtige ondernemer die gevestigd is in Nederland komt in aanmerking voor de Innovatiebox, mits zij:

  • in het bezit zijn van een WBSO-beschikking of een octrooi voor een innovatief product, proces of programmatuur;
  • op dit moment of in de toekomst innovatie toerekenbare winst realiseren.

Persoonlijk contact?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor de Innovatiebox om jouw business te versterken? Wij helpen graag! Voor meer informatie, neem contact op met één van onze consultants via onderstaande buttons of benader ons via 020-3655531.