Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Human Capital

Human Capital is onderdeel van het SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland), dat als doel heeft de economische positie van de noordelijke provincies (Drenthe, Friesland en Groningen) te versterken. Human Capital subsidieert samenwerkingsverbanden tussen het MKB en kennisinstellingen in Noord-Nederland die inzicht vergaren in de toekomstige arbeidsmarktvraag en een daarbij passend opleidingsaanbod ontwikkelen.

Update: momenteel is het niet mogelijk om een aanvraag voor deze subsidie in te dienen.

Human Capital is gericht op het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen het MKB en kennisinstellingen. Projecten die in aanmerking komen zijn projecten die:

  • methoden of technieken ontwikkelen die de toekomstige arbeidsmarktvraag inzichtelijk kunnen maken;
  • structuren en oplossingen bedenken die arbeidsmarkt en hoger onderwijs dichter bij elkaar brengen;
  • gerichte opleidingsprogramma’s en -structuren ontwikkelen met focus op de toekomstige arbeidsmarkt.

Subsidie wordt enkel verstrekt voor het verkrijgen van inzicht in de toekomstige arbeidsmarktvraag; de implementatie die voortvloeit uit dit inzicht valt hierbuiten.

Voordeel

De regeling vergoedt 40% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 100.000.

Voor wie?

Een samenwerkingsverband dient te bestaan uit (vertegenwoordigers van) MKB-bedrijven en tenminste één hogeschool of universiteit in Noord-Nederland.

Persoonlijk contact?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor Human Capital om jouw business te versterken? Wij helpen graag! Voor meer informatie, neem contact op met één van onze consultants via onderstaande buttons of benader ons via 020-3655531.