Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Human Capital

Human Capital is onderdeel van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN), dat als doel heeft de economische positie van de noordelijke provincies (Drenthe, Friesland en Groningen) te versterken. Human Capital subsidieert samenwerkingsverbanden tussen het MKB en kennisinstellingen in Noord-Nederland die inzicht vergaren in de toekomstige arbeidsmarktvraag en een daarbij passend opleidingsaanbod ontwikkelen.

Hoeveel subsidievoordeel levert Human Capital op?

De regeling vergoedt 40% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 100.000. Het budget voor Human Capital is voor 2020 €2 miljoen en tot 1 juli kan een aanvraag worden ingediend.

Wat zijn de voorwaarden?

Human Capital is gericht op het stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen het MKB en kennisinstellingen. Een samenwerkingsverband dient te bestaan uit (vertegenwoordigers van) MKB-bedrijven en tenminste één hogeschool of universiteit in Noord-Nederland. Daarnaast geldt:

  • Subsidie wordt enkel verstrekt voor het verkrijgen van inzicht in de toekomstige arbeidsmarktvraag; de implementatie die voortvloeit uit dit inzicht valt hierbuiten.
  • Reguliere activiteiten van betrokken partijen zijn niet subsidiabel.
  • Projectduur is maximaal 3 jaar.

Subsidiabele projecten

Projecten die in aanmerking komen zijn projecten die:

  • Methoden of technieken ontwikkelen die de toekomstige arbeidsmarktvraag inzichtelijk kunnen maken.
  • Structuren en oplossingen bedenken die arbeidsmarkt en hoger onderwijs dichter bij elkaar brengen.
  • Gerichte opleidingsprogramma’s en -structuren ontwikkelen met focus op de toekomstige arbeidsmarkt.

Dienstverlening Ugoo

Tijdens het gehele aanvraagtraject biedt Ugoo de benodigde intensieve begeleiding. Van het verzorgen van een projectideevoorstel, het opstellen en indienen van de aanvraag, tot het onderhouden van contacten met de subsidieverstrekker.

Ben je van plan een project te starten om de afstand tussen het MKB en kennisinstellingen te verkleinen? Of wil je inzicht verkrijgen in de kansen voor je project? Neem via de oranje knop contact op met een van onze consultants of bel ons op 020-3655531.