Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Het forfait, een benadering van kosten en uitgaven

Bij je eerste WBSO-aanvraag in een kalenderjaar mag je zelf bepalen hoe een deel van je WBSO-voordeel wordt berekend. Er zijn twee opties. Je kan kiezen tussen een begroting maken van verwachte kosten en uitgaven voor R&D óf de forfaitaire benadering van kosten en uitgaven op basis van de toegekende S&O-uren. Je keuze ligt vast voor het hele kalenderjaar. Het forfait bespaart administratieve lasten. Je hoeft geen administratie bij te houden van de gemaakte kosten en uitgaven en je hoeft deze dus ook niet te melden bij RVO.nl.

Het forfait

Het forfait is een gemiddeld R&D-uurloon, ongeacht in welke sector jij opereert. Het forfait bedraagt € 10 per S&O-uur voor de eerste 1.800 S&O-uren per jaar plus € 4 per S&O-uur voor alle S&O-uren boven de 1.800 (bepaald door de RVO).

Voorbeeld

Stel, je begroot als starter in je eerste WBSO-aanvraag 2.100 R&D-uren voor 6 maanden. Je WBSO-voordeel wordt als volgt berekend:

R&D-loonsom: 2.100 R&D-uren x € 29 gemiddeld R&D uurloon = € 60.900

Aanvullend bedrag o.b.v. forfait: (1.800 x € 10) + (300 x € 4) = € 19.200

Totaalsom R&D kosten: € 80.100

WBSO-voordeel = 40% starterspercentage 1e schijf (tot € 350.000) = € 32.040,-

Klik hier om terug te keren naar de blog.