Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Europees Sociaal Fonds plus ESF+

Als een vervolg op de ESF Duurzame inzetbaarheid 2014-2020 is de ESF+ 2021-2027 in het leven geroepen. De Europese Unie heeft o.a. als doel om de werkgelegenheid in Europa te stimuleren en te verbeteren. De ESF+ regeling biedt financiële steun aan bedrijven die de focus leggen op duurzame inzetbaarheid van de Nederlandse arbeidsbevolking. Meer informatie over de ESF+ vind je op onze website na definitieve publicatie.

 

Doel van ESF+ is projecten te stimuleren die werkgelegenheid ondersteunen, mensen aan het werk helpen en zorgen voor eerlijke arbeidskansen voor alle burgers. Het nieuwe programma houdt zich in tegenstelling tot het eerdere programma bezig met kwetsbare groepen die op zoek zijn naar werk. Doel is om mensen langdurig in te zetten op de arbeidsmarkt. Het betreft zowel werkzoekenden als werkenden die zonder hulp moeilijk aan de slag komen en blijven, waaronder bijvoorbeeld:

  • mensen die langer dan één jaar in de bijstand zitten;
  • mensen met een arbeidsbeperking;
  • laaggeletterden.

Voordeel

Het budget voor de ESF+ bedraagt naar verwachting € 550 miljoen verspreid over 7 jaar. Van de projectkosten is 40% subsidiabel.

Voor wie?

Bedrijven en (overheids)instellingen kunnen van deze subsidie gebruik maken.

Persoonlijk contact?

Benieuwd naar de mogelijkheden voor ESF+ om jouw business te versterken? Wij helpen graag! Voor meer informatie, neem contact op met één van onze consultants via onderstaande buttons of benader ons via 020-3655531.