Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Europees Sociaal Fonds plus ESF+

2021-2027

ESF+

Als een vervolg op de ESF Duurzame inzetbaarheid 2014-2020 is de ESF+ 2021-2027 in het leven geroepen. De Europese Unie heeft o.a. als doel om de werkgelegenheid in Europa te stimuleren en te verbeteren. De ESF+ regeling biedt financiële steun aan bedrijven die de focus leggen op duurzame inzetbaarheid van de Nederlandse arbeidsbevolking.

Programma 2021-2027

Het nieuwe programma houdt zich in tegenstelling tot het eerdere programma bezig met kwetsbare groepen die opzoek zijn naar werk. Doel is om mensen langdurig in te zetten op de arbeidsmarkt. Het budget voor de ESF+ is een bedrag van 550 miljoen verspreid over 7 jaar.
In het najaar van 2020 zal meer bekend worden over ESF+. Zodra het volledige programma bekend is publiceren wij die hier.

Advies

Ben je toch benieuwd naar de ESF+ of huidige regelingen doe dan de subsidiecheck of bel ons via 020-3655531. Wij helpen je graag verder.