Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Disclaimer

Disclaimer

1. Ugoo B.V. hierna te noemen Ugoo, geeft hierbij toegang tot www.ugoo.nl (“de website”) en publiceert hier informatieve teksten, visuals en andere materialen.

2. Ugoo heeft daarbij het recht om op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover te communiceren.

3. De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend. Ugoo optimaliseert en actualiseert de inhoud van de website zo vaak mogelijk. Ondanks dit kan het voorkomen dat onderwerpen onvolledig en/of onjuist is.

4. Ugoo kan niet aansprakelijk worden aanvaardt voor de hyperlinks die in deze website zijn opgenomen.

5. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende liggen bij Ugoo.

6. Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Ugoo, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke aspecten anders aangegeven is.

7. Ugoo respecteert de privacy van de gebruikers van deze website. Persoonsgegevens van de gebruiker worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Ugoo houdt zich hierbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. Onze privacy verklaring vind je hier.