Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Wat jij moet weten over de WBSO

Het is de apex predator onder de innovatiesubsidies: de Wet Bevordering Speur- en Ontwikkeling, ofwel WBSO. Door het karakter van deze regeling (innovatie op bedrijfsniveau) maken veel Nederlandse bedrijven er jaarlijks dankbaar gebruik van. Om de coronacrisis te overwinnen heeft de Nederlandse overheid het beschikbare budget voor de WBSO subsidie in 2021 opgehoogd met ruim 150 miljoen naar 1,4 miljard euro. Met deze ophoging hoopt de overheid dat investeringen in R&D ook in tijden van de coronacrisis zoveel mogelijk op peil worden gehouden. Maar wat is deze WBSO-subsidie precies, wat kan het je opleveren en wat valt er nou wel en niet onder? De antwoorden hierop vind je in deze blog.

Wat is de WBSO subsidie?

De WBSO is een fiscale stimuleringsregeling waarmee de overheid de kosten voor Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O) van Nederlandse ondernemers verlaagt. Voor het aanvragen van de WBSO moet er sprake zijn van een technisch nieuwe, uitdagende en/of risicovolle ontwikkeling. Of een bepaalde ontwikkeling wel of niet nieuw en uitdagend is, wordt beoordeeld op bedrijfsniveau. Het maken van een goede analyse en het opstellen van sterk betoog van jouw WBSO-waardige activiteiten vergt veel ervaring en kennis. Het is dan ook aan te raden om hiervoor een expert zoals Ugoo in te schakelen. Om je alvast een idee te geven of jouw project in aanmerking komt, leggen we hieronder de basics uit.

Wat valt er onder de WBSO?

Het project waarvoor WBSO aangevraagd kan worden kent grofweg twee smaken:

  • Het ontwikkelingsproject.
  • Het technisch-wetenschappelijk onderzoek.

Hieronder gaan we op allebei de vormen in.

 

Ontwikkelingsproject

Voor de meeste bedrijven zijn de ontwikkelingsprojecten het meest relevant. Hierbinnen is een verdere onderverdeling te maken in fysieke productontwikkeling en programmatuur-ontwikkeling. In de basis vallen alle activiteiten die een technische basis hebben en uitdagend zijn voor jou als bedrijf onder de WBSO. Denk bijvoorbeeld aan het opstellen van een technisch ontwerp, het programmeren/ontwikkelen van fysiek product en het testen van prototypen.

 

Het technisch-wetenschappelijk onderzoek (TWO)

Onder TWO wordt verstaan dat er onderzoek wordt gedaan binnen één van de volgende onderwerpen: fysica, chemie, biotechnologie, productietechnologie of informatie- en communicatietechnologie. Daarnaast is het van belang dat er binnen dit onderzoek naar een verklaring wordt gezocht voor zaken waarvoor de huidige kennis en kunde niet volstaat.

Alles wat buiten bovengenoemde valt, zoals functioneel ontwerpen, vormgeving, functioneel testen, regulier onderhoud, administratieve werkzaamheden, constaterend- en haalbaarheidsonderzoek valt niet binnen de kaders van de WBSO.

Meer van deze voorbeelden zien? Lees alles over welke activiteiten wél en niet niet subsdiabel zijn voor WBSO

Wat levert de WBSO jou op?

Nadat je jouw R&D-traject hebt opgevoerd voor de WBSO, is het uiteraard tijd om te berekenen hoeveel subsidie je dat kan opleveren. Bij een aanvraag voor de WBSO wordt er een onderscheid gemaakt tussen inhoudingsplichtige- (BV’s) en belastingplichtige ondernemingen (ZZP’ers). Voor een inhoudingsplichtige wordt het fiscale voordeel als afdrachtsvermindering op de loonheffing verrekend. In 2021 bedraagt deze afdrachtsvermindering 40% van de eerste €350.000 en 16% van het surplus. Voor starters geldt een extra tegemoetkoming in de vorm van een verhoogd percentage voor de eerste €350.000, namelijk 50%. De S&O-afdrachtsvermindering voor inhoudingsplichtigen kent ten slotte nog twee varianten: de forfaitaire- en kosten en uitgaven benadering.

Voor de belastingplichtige (zelfstandige ondernemers) kent de WBSO subsidie in 2021 een vaste S&O-aftrek van €13.188 (+€6.598 voor starters). Hierbij is de voorwaarde dat er tenminste 500 S&O-uren per kalenderjaar gemaakt moet worden.

Om het makkelijk te maken, hierbij twee voorbeelden:

  • Stel je bent een BV en hebt een ontwikkelaar in dienst die voor 60% aan S&O activiteiten werkt, dan betekent dat een afdrachtsvermindering voor jouw bedrijf van ruim €15.000. Met een R&D-team van vijf ontwikkelaars zit je dus al snel op €75.000.
  • Stel je bent een ZZP’er en je spendeert minimaal 500 uur aan ontwikkelactiviteiten. Dan maak je aanspraak op een vaste aftrek inkomstenbelasting van €13.188. Bij een inkomstenbelasting van 37,1% levert je dit een netto voordeel op van €4.892.

Een WBSO subsidieaanvraag doen?

Wil je samen met ons nagaan wat de WBSO voor jouw onderneming kan opleveren? Neem dan gerust contact met ons op via 020-3655531 of ontdek hier of je in aanmerking komt voor de WBSO. Bij genoeg aanknopingspunten gaan wij graag verder in gesprek en starten we een samenwerking waarin wij het gehele subsidieproces bij jullie uit handen nemen. Op deze manier kan jij zorgeloos blijven doen waar jij goed in bent: het doorontwikkelen van jouw producten en diensten!