Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Blog: Start-ups & Subsidies

door Stephanie Baneke - leestijd 2 minuten

Bij het oprichten van een start-up komt er ontzettend veel op je af als ondernemer. M.n. het financiële aspect is een uitdaging en de eerste jaren zijn cruciaal om tot een gezond bedrijf te komen. Eén van de financiële hulpmiddelen waarvan starters gebruik kunnen maken zijn subsidies. Echter is het Nederlandse subsidielandschap dermate groot dat een startende ondernemer door de bomen en het bos niet meer ziet. In deze blog licht ik vanuit subsidieperspectief de verschillende afwegingen toe die gemaakt moeten worden voordat je aan subsidies begint.

Start-up i.o.

Heel verstandig om als start-up (in oprichting) tijdig subsidies aan te vragen. Informeer je over welke gegevens benodigd zijn voor de aanvraag en zorg dat deze informatie op tijd beschikbaar is. Denk hierbij niet alleen aan de inhoud van het project maar ook aan de algemene informatie. Het lijkt misschien een open deur, maar een KvK nummer en RSIN nummer moeten bijna voor alle subsidieaanvragen aanwezig zijn op het moment van indiening.

Wanneer staat het bedrag op mijn rekening?

Houd er rekening mee dat de gemiddelde subsidie geen pot met geld is. Vaak is er sprake van een fiscale regeling, een krediet of moet er een gedeelte van de kosten allereerst zelf geïnvesteerd worden. De beoordeling kan enkele weken tot maanden duren, het is dus geen directe kapitaalinjectie. Gemiddeld genomen duurt het 3 maanden tot 6 maanden tot het subsidiebedrag toegekend wordt.

Volgorde subsidieaanvragen

Check of subsidies elkaar niet uitsluiten, voordat je besluit meerdere aanvragen te doen. Aan de andere kant is het ook mogelijk dat een toekenning van een bepaalde subsidie een voorwaarde is voor het aanvragen van een andere subsidie. Denk er bijvoorbeeld aan dat een MIT-haalbaarheid een voorlopende fase is van een WBSO subsidie, deze kunnen dus niet tegelijkertijd worden aangevraagd. Anderzijds heb je bij bijvoorbeeld een vroege fase financiering (VFF) eerst een wbso-verklaring nodig om voor de VFF in aanmerking te komen.

Inhuur van ZZP’ers vs. medewerkers op loonlijst

Middels de WBSO is het mogelijk  om de loonkosten te verlagen mits de ontwikkelaars op de loonlijst staan van het bedrijf. Deze afweging is belangrijk bij de keuze tussen de inhuur van ZZP’ers of het aannemen van eigen personeel. De financiële voordelen van een WBSO regeling kunnen zwaar opwegen tegen de inhuur van derden.

Loonheffing

Bij gebruik van de WBSO subsidie is er sprake van een fiscale regeling waarbij het toegekende bedrag aftrekbaar is van de loonheffing. Belangrijk is dus dat er voldoende loonheffing wordt betaald binnen de entiteit waarop een aanvraag wordt ingediend. Hierbij kan de loonheffing tot nul worden teruggebracht, het overige subsidiebedrag wordt echter niet uitbetaald.

Europese subsidies

Met een Europese subsidie gaat vaak veel geld gemoeid. Veel start-ups willen het liefst gelijk voor de grotere subsidiebedragen gaan, logisch. Echter dient er allereerst een goede kosten / baten analyse gemaakt te worden. Een Europese subsidie kost veel tijd om te schrijven en gaat gepaard met hogere administratieve lasten dan de gemiddelde Nederlandse subsidie. Het onderhouden van een EU-subsidie vraagt zeer veel van iemands beschikbaarheid. Hierover moet goed worden nagedacht.

Daarnaast dient er bij dit soort regelingen een track record aangetoond te worden. Bouw dus als start-up allereerst aan voldoende exposure (online aanwezigheid, neem deel aan awards, PR etc.), vraag regionale en nationale subsidies aan en zorg voor groeiende omzetcijfers. De Europese Commissie beoordeelt EU-subsidies als investeringsvraagstukken en neemt het volledige profiel van het bedrijf in overweging. Je moet het daarnaast in één keer goed doen, een tweede kans is veelal niet gegund.

Meer informatie?

Voor verdere concrete subsidieregelingen klik hier. Wil je weten waar jij aanspraak op kunt maken? Neem contact op met mij of met een van mijn collega’s via 020-3655531.

Heb je vragen met betrekking tot het oprichten van een startup? Neem contact op met onze partner Firm24, de grootste online notaris van Nederland.