Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Prinsjesdag 2020: de belangrijkste wijzigingen op een rij

Prinsjesdag 2020: de belangrijkste wijzigingen op een rij

Iedere derde dinsdag van september is een spannende dag binnen de subsidiebranche. Ook dit jaar zijn er weer een aantal belangrijke wijzigingen. Hieronder hebben we de belangrijkste zaken met betrekking tot subsidies voor je op een rijtje gezet.

1. Budget WBSO 2021 wordt verhoogd

De overheid wil investering in R&D blijven stimuleren. De tarieven van de eerste schijf worden verhoogd van 32% naar 40%. Voor startende bedrijven komt dit neer op een verhoging van 40% naar 50%. Het totale budget voor de WBSO in 2021 bedraagt hiermee 1.438 miljoen.

2. Lage VPB tarief daalt, effectieve tarief innovatiebox omhoog

Het lage VPB-tarief daalt van 16,5% naar 15%, het hoge VPB-tarief blijft 25%. Daarnaast wordt het effectieve tarief van de innovatiebox aangepast van 7% naar 9%.

3. Heroverweging definitie programmatuurontwikkeling binnen WBSO aangekondigd

Er wordt onderzocht of de definitie van programmatuurontwikkeling binnen de WBSO moet worden aangepast. Eén aanbeveling is bijvoorbeeld beter in te spelen op trends op gebied van software ontwikkeling zoals het toenemende belang van artificial intelligence, machine learning, big data en model driven engineering bij softwareontwikkeling. Het voorstel is om bepaalde vernieuwende vormen van toepassing van programmatuur in aanmerking te laten komen voor de WBSO.

4. Administratieve lasten WBSO worden verlaagd

Het voorstel is de administratieve lasten voor kosten & uitgaven voor WBSO werkzaamheden te vereenvoudigen. Het voorstel is dat gebruikers in overleg kunnen treden met de RVO over de kosten en uitgaven waarvoor zij WBSO willen aanvragen. Zo wordt het makkelijker gemaakt voorafgaand aan de aanvraag duidelijkheid te krijgen over welke kosten en uitgaven in aanmerking komen en hoe de administratie hiervoor ingericht kan worden.

5. Budget voor CO2 reductie industrie

Er wordt €35 miljoen beschikbaar gesteld voor pilot en demonstratieprojecten voor de versnelling van kosteneffectieve CO2-reductie in de industrie.

6. Ook in 2021 wordt budget beschikbaar gesteld voor leren en ontwikkelen in het MKB

In 2021 wordt wederom €50 miljoen beschikbaar gesteld vanuit de SLIM-regeling.

7. Budget SDE+ 2021 wordt verhoogd

Het budget wordt aangevuld met €368 miljoen. De huidige SDE+ wordt verbreed naar SDE++, waarmee naast hernieuwbare energieproductie ook industriële CO2-reducerende technieken worden gestimuleerd.