Blog: Openingsdata subsidies & kredieten 2019

januari t/m april

Voor enkele subsidies zijn de nieuwe openingsdata voor 2019 bekendgemaakt. In dit blog brengen we je graag op de hoogte van de belangrijkste openstellingen.

Vroegefasefinanciering - doorlopend

De Vroegefasefinanciering is een lening die de cruciale stap van idee tot de start van de productontwikkeling financiert. Het beschikbare budget voor mkb-ondernemers en innovatieve starters is € 8 miljoen in 2019, tegen een rente van 4,32%. De regeling kan doorlopend worden aangevraagd.

Innovatiekrediet – doorlopend

Zit je met je innovatie in de fase tussen bewezen technische haalbaarheid en marktintroductie, maar beschik je niet over voldoende financiële slagkracht, dan biedt het Innovatiekrediet een mooie oplossing. Het budget voor 2019 is vastgesteld op € 60 miljoen, met een maximaal krediet van € 10 miljoen voor technisch ontwikkelingsprojecten. Onder de ontwikkelingskosten vallen onder andere: eigen loonkosten, materialen, afschrijvingen, uitbestedingskosten, reiskosten en kosten van octrooiaanvragen. Het krediet kan doorlopend aangevraagd worden.

WBSO – doorlopend

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een fiscale regeling waarmee R&D-kosten verlaagd kunnen worden. Dit kan per 1 FTE een jaarlijkse besparing opleveren van zo’n € 28.000. Zo dragen de voordelen structureel bij aan de ontwikkelcapaciteit van een innovatieve onderneming. Het budget voor 2019 is vastgesteld op ruim € 1,2 miljard.  De WBSO kan doorlopend aangevraagd worden voor een minimale periode van drie opeenvolgende maanden.

DHI – 15 januari 2019

De DHI-regeling richt zich op Nederlandse (MKB-)ondernemingen met internationale ambitie en interesse in opkomende markten, in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden. Subsidiabele projecten richten zich op het demonstreren van nieuwe producten in het buitenland. 50% van de kosten zijn subsidiabel, tot een maximum bedrag van € 200.000. De maximale subsidie bij een demonstratieproject is € 200.000 per project. Voor haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsprojecten is dit € 100.000.

SIDN fonds – 1 februari 2019

Het SIDN fonds is opgericht om projecten financieel te ondersteunen die de ontwikkeling van het internet of het gebruik ervan stimuleren. Hierbij wordt gezocht naar vooruitstrevende projecten met maatschappelijke meerwaarde, zonder vanzelfsprekende financieringsmogelijkheden. Het SIDN fonds is op zoek naar creatieve en innovatieve toepassingen om het gebruik van het internet te stimuleren. De inschrijving voor de eerste call van dit jaar is al geopend, deadline ligt op 12 maart 2019.

SDE+ regeling - 12 maart 2019

Met de SDE+ regeling is het mogelijk om de organisatie te voorzien van een duurzame energievoorziening. Het betreft een exploitatiesubsidie, waarbij energieopwekking uit biomassa, geothermie, water, wind en zon vergoedt wordt over een periode van maximaal 15 jaar. Het SDE+ vergoedt daarbij het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie. Het budget voor de voorjaarsronde betreft € 5 miljard en aanvragen kunnen worden ingediend van 12 maart tot en met 4 april 2019.

MIT-Haalbaarheidsproject – 9 april 2019

De MIT-regeling maakt het mogelijk om een haalbaarheidsonderzoek te doen. De hoogte van de subsidie bedraagt 50% van de kosten met een maximum van € 20.000. De volgende activiteiten van een haalbaarheidsstudie zijn subsidiabel: literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentieanalyse. Aanvragen voor deze regeling kunnen vanaf 9 april 2019 worden ingediend.

Meer informatie?

Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze subsidies of wil je kijken of je huidige subsidiebenutting optimaal is ingericht? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via onderstaand contactformulier.

Vul hier jouw gegevens in

  • Dit veld is voor validatie doeleinden en moet ongewijzigd blijven.