Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Blog: Openingsdata subsidies & kredieten 2018

door Johan van Erp - leestijd 2 minuten

Voor enkele subsidies en kredieten zijn de nieuwe openingsdata voor 2018 bekendgemaakt. In dit blog brengen we je graag op de hoogte van de belangrijkste openstellingen.

WBSO - doorlopend

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een fiscale regeling waarmee R&D-kosten verlaagd kunnen worden. Dit kan per 1 FTE een jaarlijkse besparing opleveren van zo’n € 28.000. Zo dragen de voordelen structureel bij aan de ontwikkelcapaciteit van een innovatieve onderneming. Het budget voor 2018 is vastgesteld op ruim € 1,16 miljard. De WBSO kan doorlopend aangevraagd worden voor een minimale periode van drie opeenvolgende maanden.

Innovatiekrediet - doorlopend

Zit je met je innovatie in de fase tussen bewezen technische haalbaarheid en marktintroductie, maar beschik je niet over voldoende financiële slagkracht, dan biedt het Innovatiekrediet een mooie oplossing. Het budget voor 2018 is vastgesteld op € 60 miljoen, met een maximaal krediet van € 10 miljoen voor een technisch ontwikkelingsproject. Onder de ontwikkelingskosten vallen onder andere: eigen loonkosten, materialen, afschrijvingen, uitbestedingskosten, reiskosten en kosten van octrooiaanvragen. Het krediet kan, zolang er budget beschikbaar is, doorlopend aangevraagd worden.

DHI - 1 februari 2018

Deze regeling richt zich op Nederlandse (MKB-)ondernemingen met internationale ambitie en interesse in opkomende markten, in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden. Subsidiabele projecten richten zich op het demonstreren van nieuwe producten in het buitenland. 50% van de kosten zijn subsidiabel, tot een maximum bedrag van € 200.000. De eerste aanvragen voor 2018 kunnen worden ingediend van 1 februari 2018 tot en met 29 maart 2018.

SIDN fonds - 1 februari 2018

Het SIDN fonds is opgericht om projecten financieel te ondersteunen die de ontwikkeling van het internet of het gebruik ervan stimuleren. Hierbij wordt gezocht naar vooruitstrevende projecten met maatschappelijke meerwaarde, zonder vanzelfsprekende financieringsmogelijkheden. Het SIDN fonds is op zoek naar creatieve en innovatieve toepassingen om het gebruik van het internet te stimuleren. De inschrijving voor de eerste call van dit jaar is geopend van 1 februari tot en met 12 maart 2018.

SDE+ regeling - 13 maart 2018

Met de SDE+ regeling is het mogelijk om de organisatie te voorzien van een duurzame energievoorziening. Het betreft een exploitatiesubsidie, waarbij energieopwekking uit biomassa, geothermie, water, wind en zon vergoed wordt over een periode van maximaal 15 jaar. Het SDE+ vergoedt daarbij het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie. Het budget voor de voorjaarsronde betreft € 6 miljard en aanvragen kunnen worden ingediend van 13 maart tot en met 5 april 2018.

MIT Haalbaarheidsproject - medio april 2018

De MIT regeling maakt het mogelijk om een haalbaarheidsonderzoek te doen. De hoogte van de subsidie bedraagt 40% van de kosten met een maximum van € 25.000. De volgende activiteiten van een haalbaarheidsstudie zijn subsidiabel: industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentieanalyse. We verwachten dat aanvragen voor deze regeling medio april 2018 weer kunnen worden ingediend.

Meer informatie?

Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze subsidies? Neem via de oranje knop contact op met een van onze consultants of bel ons op 020-3655531.