Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

De SLIM-regeling in de praktijk

Met de SLIM-regeling mkb beoogt het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een sterke leercultuur te stimuleren en een leerrijke werkomgeving te creëren. Het doel van de SLIM subsidie is dat iedereen zich blijft ontwikkelen tijdens zijn of haar werkende leven. Binnen deze regeling is het mogelijk om tussen de 60% en 80% van de subsidiabele kosten vergoed te krijgen, tot een maximum van €25.000. De activiteiten die hierbij in aanmerking komen zijn:

 • Een doorlichting van de onderneming;
 • Het verkrijgen van loopbaan-of ontwikkeladviezen;
 • Het invoeren van een methode om bedrijven te stimuleren kennis en vaardigheden te ontwikkelen;
 • Een praktijkleerplek in de derde leerweg.

De doelstelling van deze regeling is duidelijk, maar hoe vertaalt dit zich in de praktijk? We vertellen je er graag meer over.

Ga direct naar:

Leren en ontwikkelen in het mkb

Allereerst is het belangrijk om een misvatting uit de lucht te halen: de SLIM subsidieert geen cursussen of opleidingen voor je werknemers. Activiteiten die passen in deze regeling moeten bijdragen aan het creëren van een positieve leercultuur. Dit kan onder andere op de volgende manieren:

 1. Veranderingen in de markt kunnen soms voor onzekerheid in de onderneming zorgen. Tijdens een doorlichting ondergaat je onderneming een algehele scan om erachter te komen hoe je onderneming ervoor staat. De huidige situatie wordt in kaart gebracht en afgezet tegen het ideaalbeeld, waaruit een opleidings- of ontwikkelplan gericht op de onderneming volgt. Uit een soortgelijk ontwikkelplan blijkt onder andere wat de scholingsbehoefte van de organisatie is.
 2. Een leven lang leren is makkelijker gezegd dan gedaan, want hoe kan ik groeien en ontwikkelen in mijn loopbaan? Welke wensen, mogelijkheden en ambities heb ik? Welke vaardigheden versterken mijn positie op de arbeidsmarkt? Met het aanbieden van loopbaan- of ontwikkeladviezen aan de medewerkers van jouw onderneming ondersteun je hen bij het verkrijgen van antwoorden op deze vragen. Uit een dergelijk traject volgt vaak een persoonlijk ontwikkelplan, waarna jij samen met de medewerkers aan de slag kan.
 3. Om “leren en ontwikkelen” een vast thema in de organisatie te maken, zet de SLIM-regeling in op het ontwikkelen of invoeren van een methode waarmee de leercultuur wordt versterkt. Er zijn verschillende manieren om leren en ontwikkelen in te bedden in de organisatie, hierbij kan je denken aan:
  1. Opzetten en implementeren van een methode m.b.t. periodieke ontwikkelgesprekken en beoordelingen met behulp van advies van een expert en een online tool;
  2. Ontwikkelen van een opleidingsprogramma in de vorm van een bedrijfsschool om nieuwe en bestaande werknemers een opleiding te laten volgen (scholingskosten uitgesloten);
  3. Inzetten van een medewerker als leer- en bedrijfsambassadeur, wanneer je als mkb’er geen HR-medewerker hebt.

Kosteloze scholing en innoveren in de branche

Doorgaans volgen uit de SLIM-activiteiten leerpunten op zowel individueel als team niveau, welke vervolgens opgenomen kunnen worden in een persoonlijk of organisatie breed ontwikkelplan. Ondanks dat scholing niet subsidiabel is binnen deze regeling, zijn er wel andere mogelijkheden. Kijk bijvoorbeeld op NL leert door voor kosteloze scholing. Daarnaast is het vanaf maart 2022 mogelijk om een aanvraag te doen voor het STAP-budget als werkende (of werkzoekende).

Ontwikkel je als organisatie een innovatief initiatief dat wellicht ook interessant is voor andere ondernemingen? Denk dan ook eens aan MKB!dee! Deze regeling is bedoeld voor het oplossen van knelpunten die de lerende onderneming in de weg staan, denk bijvoorbeeld aan de volgende problemen: een mismatch tussen onderwijs en de arbeidsmarkt, de gewenste scholing bestaat niet of de ontwikkelingen gaan zo snel dat je niet weet waar te beginnen.

 

Tot slot is het ook mogelijk om vanuit de SLIM-regeling en vergoeding van € 2.700 te ontvangen voor praktijkleerplekken voor studenten van de beroepsopleidingen in de derde leerweg. Het begeleiden van een mbo-bbl leerling, of een hbo student die een duaal- of deeltijdtraject volgt van een technische opleiding, zijn voorbeelden waarvoor het mogelijk is een vergoeding te ontvangen middels de Subsidieregeling Praktijkleren.

SLIM-subsidie aanvragen

Wil je voor jouw onderneming een beroep doen op de SLIM-regeling? Tussen 1 en 30 september kun je jouw subsidie aanvraag indienen. Onze specialisten helpen je graag met jouw SLIM-subsidie!

FAQ

Voor wie geldt de SLIM-regeling?

De subsidieregeling is bedoeld voor drie groepen aanvragers: individuele mkb-ondernemingen, samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Wat is de hoogte van de subsidie?

De SLIM-subsidie vergoedt tussen de 60% en 80% van de subsidiabele kosten. Per aanvraag geldt er een maximum van € 25.000 voor ondernemers in het mkb en € 20.000 voor mkb-ondernemingen uit de landbouwsector. Grootbedrijven uit de horeca-, recreatie-, of landbouwsector kunnen per aanvraag maximaal € 200.000 subsidie aanvragen en samenwerkingsverbanden (minimaal 2 mkb’s) € 500.000.

Wanneer kan ik de SLIM-subsidie aanvragen?

De SLIM-regeling gaat tweemaal per jaar open voor aanvragen vanuit individuele mkb-ondernemingen. De tijdvakken zijn hiervoor tussen 2 maart en 31 maart en tussen 1 en 30 september. Per tijdvak kun je maximaal één aanvraag indienen. Samenwerkingsverbanden en grootbedrijven kunnen eenmaal per jaar een aanvraag indienen tussen 1 april en 30 juni. Indien er meer subsidie wordt aangevraagd dan het budget ter beschikking stelt, dan zal de afhandelvolgorde worden bepaald middels loting.

Wat is de maximale looptijd van een project?

Voor individuele ondernemingen geldt een maximale looptijd van 12 maanden. Wanneer er sprake is van een samenwerkingsverband dan is de looptijd 24 maanden.

Welke kosten zijn subsidiabel?

De subsidiabele kosten zijn de directe loonkosten van de medewerkers die betrokken zijn bij de uitvoering van het project. Hieronder vallen niet de deelnemers van een activiteit. Ook externe kosten voor de uitvoering van het project zijn subsidiabel. Over de kosten wordt een “flat rate” berekend van 15% ter compensatie van overige kosten. Denk hierbij aan indirecte- en overhead kosten. Tenslotte wanneer een externe adviseur wordt ingezet dan is het subsidiabele uurtarief maximaal € 125 per uur exclusief btw.

Wil je weten of jouw onderneming in aanmerking komt voor de SLIM-subsidie of wil je meer informatie ontvangen over deze regeling? Neem dan vrijblijvend contact met ons op door ons contactformulier in te vullen of bel ons op 020-3655531. Een van onze consultants staat je graag te woord.