Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Blog: Subsidieregelingen voor start-ups

Als starter is het vaak moeilijk je weg te vinden in subsidieland. In dit blog brengen we je op de hoogte van de meest toegankelijke subsidieregelingen voor startups & starters.

MIT Haalbaarheidsproject - medio april 2019

De MIT regeling maakt het mogelijk om een haalbaarheidsonderzoek te doen. De hoogte van de subsidie bedraagt 40% van de kosten met een maximum van € 20.000. De volgende activiteiten van een haalbaarheidsstudie zijn subsidiabel: industrieel onderzoek, experimentele ontwikkeling, literatuuronderzoek, octrooionderzoek, inventarisatie van beschikbare technologie en potentiële partners, marktverkenning en concurrentieanalyse. We verwachten dat aanvragen voor deze regeling medio april 2019 weer kunnen worden ingediend. Ontdek hier of je in aanmerking komt voor de MIT-regeling.

WBSO - doorlopend

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een fiscale regeling waarmee R&D-kosten verlaagd kunnen worden. Dit kan per 1 FTE een jaarlijkse besparing opleveren van zo’n € 28.000. Zo dragen de voordelen structureel bij aan de ontwikkelcapaciteit van een innovatieve onderneming. Het budget voor 2019 is vastgesteld op ruim € 1,205 miljard. De WBSO kan doorlopend aangevraagd worden voor een minimale periode van drie opeenvolgende maanden. Ontdek hier of je in aanmerking komt voor de WBSO.

Vroege Fase Financiering - doorlopend

Zit je met je innovatie in de fase van idee tot de aanvang van de productontwikkeling en wil je onderzoeken of je idee kans van slagen heeft op de markt? Dan biedt de Vroege Fase Financiering (VFF) een goede oplossing. De VFF is een lening van tussen de €50.000 en €350.00 met een rentepercentage van 4,82% (2018). Met deze lening kun je commerciële concepten creëren en verifiëren, geschikte markten identificeren en juiste licenties (IP’s) ontwikkelen. Wel is het van belang dat je een investeerder aan boord hebt die na het vroege fase traject in wilt stappen. Ontdek hier of je in aanmerking komt voor de Vroegefasefinanciering.

Take-off - twee rondes per jaar

Ben jij een onderzoekers of startups die opgedane kennis uit kennisinstellingen tot in een product om wil zetten? Dan is Take-off dé regeling voor jou. Take-off richt zich op het stimuleren van bedrijvigheid en kennisbenutting vanuit kennisinstellingen. (Voor academische, HBO- en TO2-starters). Deze regeling bestaat uit twee fases.

Take-off Fase 1: Haalbaarheidsstudie
Met Take-off fase 1 kunnen onderzoekers met een vaste (deeltijd) een haalbaarheidsstudie doen naar de kans op commerciële toepassing van innovatieve onderzoeksresultaten. De hoogte van de subsidie bedraagt 100% van de kosten met een maximum van € 40.000.

Take-off Fase 2: Vroege Fase Traject
Take-off fase 2 geeft startups die kennis hebben overgenomen van WO, HBO of TO2 instelling de mogelijkheid een lening van tussen de €50.000 en €250.000 aan te gaan. Deze lening is bedoeld om producten naar de markt te brengen. De rente is gebonden aan de Europese richtlijnen +5%.

Innovatiekrediet - doorlopend

Heb je de technische haalbaarheid van het product bewezenen wil je het nu naar de markt brengen? Dan kan het innovatiekrediet de uitkomst zijn. Het innovatiekreidet is een risicodragende lening met een rentepercentage tussen de 7 en 10% voor projecten met een minimale omvang van €150.000,-. Van het ontwikkeltraject kan 45% gefinancierd worden met het innovatiekrediet. Onder de ontwikkelingskosten vallen onder andere: eigen loonkosten, materialen, afschrijvingen, uitbestedingskosten, reiskosten en kosten van octrooiaanvragen. Ontdek hier of je in aanmerking komt voor het Innovatiekrediet.