Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Blog: Openingsdata subsidies & kredieten Q4 2018

Voor enkele subsidies en kredieten zijn de nieuwe openingsdata bekendgemaakt. We brengen je graag op de hoogte van de belangrijkste openstellingen.

SME Instruments Fase 2 – oktober 2018

Het mkb-instrument (SME instrument) van Horizon 2020 is bedoeld voor bedrijven met de ambitie om te groeien. Het gaat hierbij om internationaal georiënteerde, innovatieve bedrijven. Het instrument ondersteunt het verkennen van nieuwe markten en het naar de internationale markt brengen van een nieuw product, proces of dienst.  Het budget voor de periode 2018-2020 bedraagt ruim € 1,5 miljard. Fase 2 richt zich op het uitvoeren van het businessplan (max. € 2,5 miljoen).

SDE+ regeling – oktober 2018

Met de SDE+ regeling is het mogelijk om de organisatie te voorzien van een duurzame energievoorziening. Het betreft een exploitatiesubsidie, waarbij energieopwekking uit biomassa, geothermie, water, wind en zon vergoed wordt over een periode van maximaal 15 jaar.  SDE+ vergoedt daarbij het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie. Het budget voor de voorjaarsronde betreft € 6 miljard, aanvragen kunnen worden ingediend vanaf 2 oktober 2018.

Fast Track to Innovation – oktober 2018

Met de Fast Track to Innovation (FTI) geeft de Europese Commissie bedrijven met een innovatief product, proces of dienst het laatste zetje naar de Europese markt. Een FTI-project moet bijdragen aan de algemene doelstellingen van Horizon 2020 (het versterken van het industriële leiderschap van het Europese bedrijfsleven en/of het bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke opgaven). Deadline 23 oktober 2018.

SME Instruments Fase 1 – november 2018

Het mkb-instrument (SME instrument) van Horizon 2020 is bedoeld voor bedrijven met de ambitie om te groeien. Het gaat hierbij om internationaal georiënteerde, innovatieve bedrijven. Het instrument ondersteunt het verkennen van nieuwe markten en het naar de internationale markt brengen van een nieuw product, proces of dienst.  Het budget voor de periode 2018-2020 bedraagt ruim € 1,5 miljard. In fase 1 kan je subsidie krijgen voor het financieren van een haalbaarheidsstudie (max. € 50.000)

WBSO – doorlopend

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een fiscale regeling waarmee R&D-kosten verlaagd kunnen worden. Dit kan per 1 FTE een jaarlijkse besparing opleveren van zo’n € 28.000. Zo dragen de voordelen structureel bij aan de ontwikkelcapaciteit van een innovatieve onderneming. Het budget voor 2018 is vastgesteld op ruim € 1,16 miljard. De WBSO kan doorlopend aangevraagd worden voor een minimale periode van drie opeenvolgende maanden. Wanneer je per 1 januari 2019 gebruik wilt maken van de WBSO, moet je voor 30 november een aanvraag hebben ingediend.

Innovatiekrediet – doorlopend

Zit je met je innovatie in de fase tussen bewezen technische haalbaarheid en marktintroductie, maar beschik je niet over voldoende financiële slagkracht, dan biedt het Innovatiekrediet een mooie oplossing. Het budget voor 2018 is vastgesteld op € 60 miljoen, met een maximaal krediet van € 10 miljoen voor een technisch ontwikkelingsproject. Onder de ontwikkelingskosten vallen onder andere: eigen loonkosten, materialen, afschrijvingen, uitbestedingskosten, reiskosten en kosten van octrooiaanvragen. Het krediet kan, zolang er budget beschikbaar is, doorlopend aangevraagd worden.

Meer informatie?

Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze subsidies? Neem via de oranje knop contact op met een van onze consultants of bel ons op 020-3655531.