Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Blog: Openingsdata subsidies & kredieten Q3 2018

Voor enkele subsidies en kredieten zijn de nieuwe openingsdata bekendgemaakt. In dit blog brengen we je graag op de hoogte van de belangrijkste openstellingen.

DHI –  augustus 2018

Deze regeling richt zich op Nederlandse (MKB-)ondernemingen met internationale ambitie en interesse in opkomende markten, in zowel ontwikkelde als ontwikkelingslanden. Subsidiabele projecten richten zich op het demonstreren van nieuwe producten in het buitenland. 50% van de kosten zijn subsidiabel, tot een maximum bedrag van € 200.000. Aanvragen kunnen worden ingediend van 9 augustus 2018 tot en met 21 september 2018.

Innovatiekrediet – doorlopend

Bevindt je innovatie zich in de fase tussen bewezen technische haalbaarheid en marktintroductie, maar beschik je niet over voldoende financiële slagkracht, dan biedt het Innovatiekrediet een mooie oplossing. Het budget voor 2018 is vastgesteld op € 60 miljoen, met een maximaal krediet van € 10 miljoen voor een technisch ontwikkelingsproject. Onder de ontwikkelingskosten vallen onder andere: eigen loonkosten, materialen, afschrijvingen, uitbestedingskosten, reiskosten en kosten van octrooiaanvragen. Het krediet kan, zolang er budget beschikbaar is, doorlopend aangevraagd worden.

MIT R&D samenwerkingsproject – september 2018

Deze regeling is gericht op ontwikkeling of vernieuwing van producten, productieprocessen of diensten. Een project bestaat uit industrieel onderzoek en/of experimentele ontwikkeling, uitgevoerd door een samenwerkingsverband van minimaal 2 mkb-ondernemers. De subsidie is minimaal €50.000,- en maximaal €200.000,- (max. €100.000,- per deelnemer) en bedraagt 35% van de subsidiabele kosten. Een deelnemer mag niet meer dan 70% van de kosten voor zijn rekening nemen. Deadline: 6 september.

SDE+ regeling – oktober 2018

Met de SDE+ regeling is het mogelijk om de organisatie te voorzien van een duurzame energievoorziening. Het betreft een exploitatiesubsidie, waarbij energieopwekking uit biomassa, geothermie, water, wind en zon vergoed wordt over een periode van maximaal 15 jaar. Het SDE+ vergoedt daarbij het verschil tussen de kostprijs van duurzame energie en de marktwaarde van de geleverde energie. Het budget voor de najaarsronde betreft € 6 miljard en aanvragen kunnen worden ingediend van 2 oktober tot 8 november 2018.

SIDN fonds – juli 2018

Het SIDN fonds is opgericht om projecten financieel te ondersteunen die de ontwikkeling van het internet of het gebruik ervan stimuleren. Hierbij wordt gezocht naar vooruitstrevende projecten met maatschappelijke meerwaarde, zonder vanzelfsprekende financieringsmogelijkheden. Het SIDN fonds is op zoek naar creatieve en innovatieve toepassingen om het gebruik van het internet te stimuleren. De inschrijving voor de tweede call van dit jaar is vanaf begin juli geopend en sluit op 17 september 2018.

WBSO – doorlopend

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) is een fiscale regeling waarmee R&D-kosten verlaagd kunnen worden. Dit kan per 1 FTE een jaarlijkse besparing opleveren van zo’n € 28.000. Zo dragen de voordelen structureel bij aan de ontwikkelcapaciteit van een innovatieve onderneming. Het budget voor 2018 is vastgesteld op ruim € 1,16 miljard. De WBSO kan doorlopend aangevraagd worden: eind juli, augustus en december zijn de eerstvolgende deadlines.

Meer informatie?

Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze subsidies? Bel ons op 020-3655531 of start een chatgesprek met 1 van onze collega’s.