Blog: Mededeling realisatie WBSO 2017

door Stephanie Baneke - leestijd 2 minuten

Als je in 2017 een S&O-verklaring hebt ontvangen, moet je vóór 1 april 2018 gerealiseerde uren en kosten en uitgaven die dienstbaar zijn aan S&O aan de subsidieverstrekker kenbaar maken. Deze gegevens kunnen digitaal doorgegeven worden in het E-loket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het is van groot belang om deze mededelingen tijdig te doen, indien dit niet het geval is vervalt het totaal ontvangen fiscale voordeel van de WBSO.

Urenmededeling

Nu het jaar 2017 is afgesloten moeten de daadwerkelijk gerealiseerde S&O-uren en kosten en uitgaven per aanvraagperiode aan RVO worden doorgegeven. De deadline hiervoor is 31 maart 2018. Het is mogelijk om niet bestede S&O-uren en kosten en uitgaven door te schuiven naar een vervolgperiode binnen hetzelfde aanvraagjaar. De in de latere maanden gerealiseerde uren en kosten en uitgaven worden dan meegenomen in de mededeling voor de projectperiode waarin het werk is toegekend. Een voorbeeld: 

Mededeling WBSO 2017

Let op! Het is niet mogelijk om méér uren te verrekenen dan het aantal uren waarop de S&O-verklaring is gebaseerd. Bijvoorbeeld: indien je meer S&O-uren hebt gerealiseerd dan toegekend in het eerste halfjaar, dan is het niet mogelijk om deze uren te verrekenen met de S&O uren in het tweede halfjaar.

BSN mededeling

Voor de berekening van het S&O-uurloon (hiermee wordt de hoogte van de WBSO-subsidie bepaald) rekent RVO met de loongegevens van de S&O-werknemers van 2 jaar eerder. De BSN’s van de werknemers die betrokken waren bij de S&O werkzaamheden in 2017 moeten medegedeeld worden vóór indiening van de eerste WBSO-aanvraag voor het volgende aanvraagjaar, dus 2019.

Tip! Dien de BSN’s van je medewerkers tegelijkertijd in bij het doorgeven van de urenmededeling. Zo wordt er in één keer aan alle mededelingsverplichtingen voldaan en loop je niet het risico om dit aan het einde van het jaar te vergeten.

Ugoo dienstverlening

Zowel de urenmededeling als de BSN-mededeling nemen we graag uit handen. Hierbij houden wij uiteraard rekening met de privacywetgeving omtrent het verwerken van persoonsgegevens. Ook voor vrijblijvend advies kun je contact opnemen met één van onze consultants. Neem via de oranje knop contact op of bel ons op 020-3655531.