Google Tag Manager (noscript)End Google Tag Manager (noscript)

Blog: Mededeling realisatie WBSO 2020

Als je in 2020 een S&O-verklaring hebt ontvangen, moet je vóór 1 april 2021 de gerealiseerde S&O-uren en de kosten en uitgaven die dienstbaar zijn aan S&O aan de subsidieverstrekker kenbaar maken. Dit wordt digitaal doorgegeven in het eLoket van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Het is belangrijk dat je de mededeling tijdig doet. Bij verzuim loop je het risico dat het totaal ontvangen WBSO-voordeel van 2020 vervalt.

Mededeling realisatie WBSO 2020

Nu het jaar 2020 is afgesloten verzoekt RVO de daadwerkelijk gerealiseerde S&O-uren en mogelijk, de kosten en uitgaven per aanvraagperiode door te geven. De deadline is 31 maart 2021. Onder bepaalde voorwaarden mogen niet-bestede S&O-uren (en kosten en uitgaven) in een bepaalde periode doorgeschoven worden naar een vervolgperiode binnen hetzelfde kalenderjaar. De S&O-uren en kosten en uitgaven die in de vervolgperiode zijn besteed, worden in de mededeling opgenomen voor de periode waaraan dit oorspronkelijk was toegekend. Voor een juiste mededeling adviseren we je om gebruik te maken van de WBSO rekentool 2020 van RVO.

Let op! Het is niet mogelijk om teveel bestede S&O-uren en kosten en uitgaven in een bepaalde periode te compenseren met het niet-bestede deel van de S&O-uren en kosten en uitgaven in een vervolgperiode in hetzelfde kalenderjaar. De WBSO rekentool behoedt je voor een mogelijk foutieve mededeling. Neem tot slot gerust contact op met Ugoo. We helpen je graag verder!

BSN mededeling

Voor het bepalen van het S&O-uurloon van 2022 (dit bepaalt de hoogte van het WBSO-subsidievoordeel), verzoekt RVO je om de BSN’s van de S&O-medewerkers van 2020 door te geven. Maak je in 2020 voor het eerst gebruik van WBSO, dan geldt in 2021 vooralsnog het forfaitaire uurtarief van € 29. Zet je de WBSO voort in 2022, dan geldt vanaf dat moment een vastgesteld uurtarief, gebaseerd op de loongegevens van de S&O-medewerkers van 2020.

Tip! Meld BSN’s van je S&O-medewerkers tegelijkertijd met het mededelen van de realisatie WBSO. Zo voldoe je meteen aan alle mededelingsverplichtingen. Daarmee loop je niet het risico dat de behandeling van je eerste WBSO-aanvraag voor 2022 vertraagt, omdat de mededeling van de BSN’s over het hoofd is gezien.

Ugoo dienstverlening

De mededeling realisatie WBSO 2020 en de BSN mededeling nemen we voor onze klanten graag uit handen. Hierbij houden wij uiteraard rekening met de privacywetgeving omtrent het verwerken van persoonsgegevens. Ook voor vrijblijvend advies kun je contact opnemen met één van onze consultants. Neem via de oranje knop contact op of bel ons op 020-3655531.